Baljväxtens år har FN vikt åt 2016!

Baljväxtens år är så rätt val!

Baljväxtens år är ett perfekt val av FN:s generlförsamling det ska i sin tur göra så att  FN:s jordbruksorganisation FAO* ska underlätta för kommuner, myndigheter & andra organisationer för att införa mer bönor, ärtor & linser i måltider.

Baljväxter är fantastiska!

Baljväxter är fantastiska & ett utmärkt val! De är både klimatsmarta och nyttiga; proppade med fiber, vitaminer & mineraler för en vegetarian så erbjuder det en god källa till proteiner.

Beslutet grundar sig på att FN:s  generalförsamling vill att vi på allvar ska förstå att baljväxterna har en stor betydelse för framtiden; det är ett klimatsmart, hållbart & näringsriktigt livsmedel. M.a.o så gynnar baljväxter både miljön & hälsan!

baljvaxter_460x330
baljvaxter_460x330

FAO* är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. FAO bidrar med kunskap och kunskapsöverföring om jordbruk, skogs- och fiskefrågor inom ramen för en hållbar utveckling. Vår huvuduppgift är att trygga tillgången till mat för att människor världen över ska få leva ett friskt och aktivt liv.

I min värld är baljväxten THE KING eller  THE QUEEN för jämlike & rättvisa! Våga prova baljväxter i biffar, grytor & bakverk.

Varför inte börja med att göra min bästa hummus!

Ha en fin dag // Tina